ZESPÓŁ

adwokat Marcin Kubica

Image Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002r. W latach 2002-2005 odbył aplikację prokuratorską w ramach Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach zakończoną zdanym egzaminem prokuratorskim. W trakcie aplikacji zatrudniony w spółkach prawa handlowego na terenie województwa śląskiego, w których odpowiedzialny był za kompleksową obsługę prawną. W 2006r. rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach indywidualnej Kancelarii z siedzibą w Pszczynie ul. Rynek 10, a następnie od 2007r w ramach spółki partnerskiej. Od 2009 r. wykonuje zawód adwokata. Od października 2016 r. świadczy usługi w ramach spółki adwokacko-radcowskiej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego z siedzibą główna w Bielsku-Białej oraz oddziałem w Pszczynie.
W swojej wieloletniej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa karnego (obrona na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, reprezentacja pokrzywdzonych), rodzinnego (rozwody, separacja, władza rodzicielska, alimenty, podział majątku), cywilnego (dochodzenie wierzytelności i odszkodowań, sprawy spadkowe) i gospodarczego (obsługa podmiotów gospodarczych).

tel. 600-191-966radca prawny Tomasz Tlałka

Image Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2003r. W latach 2007-2009 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W trakcie aplikacji zatrudniony w spółkach prawa handlowego na terenie województwa śląskiego, w których odpowiedzialny był za kompleksową obsługę prawną. W 2010r. rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach indywidualnej Kancelarii z siedzibą w Bielsku-Białej. Od października 2016 r. świadczy usługi w ramach spółki adwokacko-radcowskiej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego z siedzibą główna w Bielsku-Białej oraz oddziałem w Pszczynie.
W swojej wieloletniej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego (obsługa jednostek samorządu terytorialnego), cywilnego (dochodzenie wierzytelności i odszkodowań, sprawy spadkowe), gospodarczego (kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w tym również spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych)

tel. 606-479-111